Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Torre Nova Resort. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Website

De Torre Nova Resort website is onder verantwoordelijkheid van Vil.la Torre Nova de Claramunt S.L. handelend onder de naam Torre Nova Resort.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Torre Nova Resort enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Torre Nova Resort kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Torre Nova Resort. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Torre Nova Resort is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torre Nova Resort. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser. 

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Torre Nova Resort beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Torre Nova Resort enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Torre Nova Resort maakt geen analyses van de IP adressen.

Links

De website van Torre Nova Resort bevat links naar andere sites. Torre Nova Resort oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Torre Nova Resort het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Torre Nova Resort heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Torre Nova Resort behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.